Vektreduksjon og livsstilsendring

Vi jobber tverrfaglig rundt din helse og hjelper deg med varige livsstilsendringer

Endring av livsstilen gjøres ikke alltid ved å endre på trenings vaner eller kosthold alene. I kombinasjon med psykiske- og sosiale faktorer, er det mange faktorer som må overveies og defineres før man med trygghet kan si at man klarer å endre på livsstilen.

Ordet livsstil innebærer jo at man har brukt et liv på å tilegne seg vaner/uvaner og disse endrer man ikke på over natten.

Hvor lang tid dette tar vil selvsagt variere og en viktig faktor er motivasjon. Vi hjelper deg med å forsterke din indre motivasjon og skape en ytre motivasjon. Deretter vil vi veilede deg gjennom prosessen, monitorere og være en støttespiller på alle overnevnte plan.

Vårt team består av:

Leger og sykepleiere
Ernæringsveiledere
Fysioterapeuter
Personlige trenere