Nakkeplager

Hvert år opplever mellom 30-50% av befolkningen nakkeplager. Dette tallet gjenspeiles hos oss, da nær halvparten av alle våre pasienter oppsøker oss for hjelp for forskjellige typer nakkeplager.

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

Smerter fra nakken kan lett forplante seg ut i armene eller gi hodesmerter via ulike smertebaner. Mekanisk trykk på nerverøttene grunnet prolaps eller slitasje kan gi smerter ut i armene. Leddlåsninger og triggerpunkter i nakkemusklene kan gi ansiktssmerter, øresmerter, hodepine, svimmelhet og utløse migrene. Vi utfører en grundig undersøkelse for å kartlegge disse forholdene.

Vanlige symptomer:

Nakken låser seg spontant og blir stiv og smertefull
Redusert bevegelse i nakken
Hodet holdes skjevt for å unngå smerter
Smertene kan være av intens karakter som gjør det vanskelig å løfte hodet
Smerter mellom skulderblad
Hodepine
Svimmelhet
Prikking og nummenhet i armen/fingre
Nedsatt konsentrasjon, tretthet og søvnforstyrrelser

Vi kan hjelpe!

Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og normalaktivitet, desto raskere blir du smertefri. Frykt og høyt fokus på smertene, samt inaktivitet gir dårligere prognose på sikt. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av våre behandlere raskt for og avdekket årsak og får hjelp og gode råd til å gjenoppta normal bevegelse og aktivitet.