Fysiologiske tester

Trener du mot noe spesifikt eller bare ønsker å vite din status? Våre klinikere og trenere gjennomfører fysiologiske tester som et utgangspunkt eller for å måle at du har riktig progresjon i treningen. 

Makspuls test – Etablering av riktige pulssoner
Vo2 maks – Hva er din anaerobe terskel?
Laktat testing – Hvor er din syreterskel?
FTP test – Hva er dine wattverdier på sykkel?
1RM – Hvor sterk er du?
Submaksimale tester – utholdenhet og styrke
Tanita kroppsanalyse – Hvordan er din kroppssammensetning?