Funksjonssvikt og smerte hos barnet

Her på STERK Legevakt Øst er vi veldig glad i våre små pasienter og vi har utvidet kompetanse i behandling av barn og ungdom i alle aldre. Mange av våre behandlere er også engasjert i barneidretten og bistår ulike klubber og organisasjoner med base – og motorisktrening og skadeforebyggende tiltak.

Spedbarn:

Det å bli født kan være en stor påkjenning for kroppen. Vi er laget for å tåle det enorme trykket vi utsettes for på vei ut av fødselskanalen, men noen ganger kan belastningen være for stor. For eksempel kan bruk av vakuum eller tang, setefødsel eller dersom barnet har ligget veldig trangt i magen til mor føre til spenninger i muskel- og skjelettsystemet til barnet.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

Generell urolighet og kolikkliknende symptomer
Søvnproblemer
Asymmetrier og motoriske problemer
Nakkeproblemer/favoriseringsside/tvangside
Ammeproblematikk/sugevansker
Forsinket utvikling

Kolikk er en samlebetegnelse for antall timer gråt hos barnet, men forklarer ikke nødvendigvis årsaken til gråten. Kiropraktoren kan undersøke barnet, og utrede om barnets gråt kan stamme fra muskel- og skjelettsystemet. I mangel på god forskning på dette området, har vi god klinisk erfaring med at dette er en trygg, effektiv og skånsom behandlingsmetode i mange tilfeller med kolikklignende symptomer

Barnehagebarn:

Dette er en periode i barnets liv som innebærer stor utvikling av barnets bevegelighet og grovmotorikk, slik som gå, løpe og hinke, og finmotorikk. Det er også en tid med mange knall og fall fra store og små høyder. Bruk av teknologi som ipad og smart telefoner har også begynt å påvirke muskel – og skjeletthelsen til denne aldersgruppen.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

Gange – og bevegelsesvansker
«Voksesmerter» eller akutte skader
Smerter i brystrygg/nakke, ofte i forbindelse med pustebesvær/astma
Urolighet/søvnproblemer
Nakkeplager og hodepine
Fotstilling og belastningsmønster
Forsinket motorisk utvikling

Småskolebarn:

Dette er perioden da barnet går fra en tid med en aktiv, lekende hverdag til mer stillesittende aktiviteter på skolebenken. Kroppen vokser, stresset øker, tunge skolesekker skal bæres og skolestoler skal sittes riktig på. Dataspill, PC, bruk av nettbrett og smarttelefoner får ofte en stadig større rolle i barnas liv.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

Rygg – og nakke plager
Voksesmerter
Smerter i brystrygg/nakke, ofte i forbindelse med pustebesvær/astma
Hodepine
Akutte – og idrettsskader
Fot – og kneproblematikk/såletilpasning
Holdningsproblemer
Opptrening etter bruddskade

Ungdom:

Utfordringene i denne perioden er mangfoldige og spenner seg helt i fra stillesitting, mange timer foran skjerm, ipad, smart telefoner TV, til ekstrem trening og økt treningspress. Sistnevnte kan føre til hyppigere idrettsskader og muskel og skjelettplager. Hormonforandringer i kroppen påvirker barnet og mer voksne former utvikles i denne fasen.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

Rygg – og nakkesmerter
Skuldersmerter
Hodepine
Kjeve – og nakkeproblematikk ifm. tannregulering
Idrett- og belastningsskader
Fot – og kneproblemer – såletilpasning
Holdningsproblemer
Opptrening etter bruddskade
Stressplager