Diagnostisk ultralyd

Ultralydundersøkelse tillater oss å se inn mot knokler, ledd, muskulatur og sener helt uten bivirkninger. Det er en rask undersøkelse som sammen med den kliniske undersøkelsen kan gi deg en rask og nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. Ultralyd regnes ved flere tilstander som bedre egnet enn MR. Våre behandlere har spesialkompetanse innen ultralyd og bruker dette som et verktøy da det er indikasjon for dette.

Fordeler ved Ultralyd:

Ultralyd er uten bivirkninger
Gullstandard for undersøkelse av seneplager
Den eneste billeddiagnostiske undersøkelsen som kan gjøres dynamisk, noe som gir en unik mulighet til å vurdere funksjonen i området
Effekten av behandlingen og skadeforløpet kan evalueres fortløpende
Mulighet for å sammenligne skadet side med frisk side
Undersøkelsen bidrar til en mer nøyaktig diagnose noe som er viktig for et optimalt behandlingsopplegg