Benskjørhet/osteoporose

Benskjørhet er et stort folkehelseproblem. WHO anslår at 30 prosent av hvite kvinner som har passert overgangsalderen lider av benskjørhet.

Bare i Norge er anslagsvis 250 000 kvinner og 50 000 menn rammet av skjelettlidelsen. De siste 20 årene har antall brudd forårsaket av benskjørhet økt. 1 av 3 kvinner over 50 år vil oppleve bruddskader på grunn av denne sykdommen, 1 av 5 menn det samme.

Sykdommen øker risikoen for bruddskader, og Norge ligger på verdenstoppen i slike brudd.

Benskjørhet er en taus lidelse – En lidelse som gjør folk redde for bevegelse. Redde for å falle, redde for å brekke ryggen, hoften, armen. Dette fører igjen til ett svakere skjelett og redusert livskvalitet. Man havner rett og slett fort i negativ spiral. Det er derfor viktig at du får kyndig veiledning og får positive erfaringer med bevegelse

Skjelettet – brytes ned og bygges opp kontinuerlig gjennom livet

Nedbryting og gjenoppbygging av benvevet skjer kontinuerlig gjennom hele livet. Dette skyldes dels at knoklene søker å tilpasse seg de mekaniske belastningene de blir utsatt for.

Når puberteten er over og knoklene er fullt utviklet, er det rent fysiologisk en likevekt i mellom oppbygning og nedbrytingen av knokkelvevet. Fra ca. 30-35 års alder tar imidlertid nedbrytingen overhånd, slik at benvevet begynner å svinne. I volum dreier dette normale bensvinnet seg om ca. 8% per tiår for kvinner og ca. 3% for menn.

Osteoporose eller benskjørhet, kaller man den tilstanden der en knokkel har mistet en betydelig mengde av vevet i form av reduksjon av tverrbjelkene (inne i knokkelen) som gir knokkelen indre styrke og tetthet.

Forskning viser:

Aktive mennesker og idrettsutøver har mer benmasse enn passive
Vektbærende trening og styrketrening stimulerer benvekst og styrker skjelettet
Balansetrening reduserer falltendens og forebygger bruddskader
Resultatene av trening har langvarig effekt – vedvarer selv 12 mnd. etter avsluttet treningsopplegg

Har du foreldre eller besteforeldre som er benskjøre?

Genmaterialet du er født med er en viktig faktor, og man regner at så mye som 75% av bentettheten er arvelig betinget. Det er derfor av betydning at du holder deg fysisk aktiv og trener regelmessig om du vet at dine foreldre eller besteforeldre har hvert plaget med benskjørhet.

Vi kan hjelpe!

Har du osteoporose eller har noen i nær familie som er plaget med dette, og ønsker å tenke forebyggende, vil våre fysioterapeuter og personlige trenere kunne hjelpe deg med å skreddersy hensiktsmessig og trygg trening.