Akutt idrettsskade

Akutte idrettsskader oppstår når bein, muskler, sener eller leddbånd utsettes for en overbelastning. Skadene kan deles opp i støt- og/eller strekkskader. Ved støtskader blir muskler, sener eller leddbånd klemt sammen i mellom kroppens knokler og en ytre struktur. Skademekanismen er at vevscellene knuses i kombinasjon med avrivning av små blodårer rundt vevet. Ved veldig kraftige støt vil også knoklene kunne skades eller brekkes.

Ved strekkskader blir belastningen i muskelen, sene eller bånd så stor, slik at noen eller alle fibrer slites over. Også i disse skadetypene kan man se at blodårer skades eller avrives.

Begge skademekanismene fører uansett til en skadereaksjon som man kaller for en inflammasjon. Inflammasjonen er kroppens forsvarsmekanisme for å begrense omfanget av skaden, samtidig som at en reparasjonsprosess settes i gang. I kombinasjon med avrevne blodårer oppstår det både en inflammasjon og en blødning, som videre kan gi hevelse og smerter. Blødningen vil i dette tilfellet være med å forsterke hevelsen og inflammasjonen.

Hva skal man gjøre når skaden har skjedd?

For hindre ytterligere hevelse/eskalering av skadeomfang er POLICE-prinsippet en god start.

Protection (beskyttelse av skadeområdet)
Optimal Loading (optimal belastning ift vevsskade)
L (se over)
Ice (ise ned)
Compression (legge på kompresjon for å hindre ytterligere hevelse)
Elevation (Elevasjon av den delen av kroppen som er skadet. Over hjertehøyde)

Ta deretter kontakt med din primærbehandler!

Vi kan hjelpe!

Våre klinikere vil være til stor hjelp med å stille en tidlig og nøyaktig diagnose. Dette har stor betydning for å iverksette riktige tiltak så tidlig som mulig for å først å fremst kunne begrense den akutte fasen så mye som mulig og få pasienten over i en rehabiliterende fase så raskt som mulig.

Gjennom tidlig mobilisering vil vi kunne bistå kroppen med i å iverksette de riktige tiltakene og begrense inflammasjonen og hevelsen. Smerte er ofte den største enkeltfaktoren for redusert aktivitet og bevegelse og det er viktig å minimere denne så tidlig som mulig.