Hva kjennertegner en influensa?

Hva kjennertegner en influensa?

Nær 1,6 million mennesker i vårt land tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen.

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier

Hva kjennetegner en influensa?

Ved typisk influensa kommer symptomene brått med høy feber, muskelsmerter, hodepine og nedsatt allmenntilstand. I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Sykdomsforløpet varer oftest i sju til ti dager.

Vi anbefaler vaksinering hos:

Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annentilleggs risiko.
Alle fra fylte 65 år
Diabetespasienter
Pasienter med lunge-, hjerte- og karsykdommer
Pasienter med lever eller nyresvikt
Pasienter med nedsatt immunforsvar
Pasienter med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom
Helsepersonell
Annet personell som jobber med overnevnte kundegrupper

I tillegg til influensavaksine, tilbyr Sterk Legevakt Øst oppfølging av de tradisjonelle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet og reisevaksiner.