Helseforsikring

Våre klinikere på STERK Legevakt Øst og på STERK samarbeider med de største aktørene innen helseforsikring

Helseforsikring sikrer deg rask undersøkelse og behandling ved sykdom, plager eller skade.

Skal du benytte din helseforsikring, må du kontakte ditt forsikringsselskap i forkant av første konsultasjon og fremskaffe en bekreftelse på at saken er aktiv og godkjent til behandling hos oss. STERK Legevakt Øst, STERK og Forsikringsselskapene krever forhåndsgodkjenning før behandling settes i gang.

 

logoiflogogjensidigelogo storebrandlogovertikallogosparebank1