Feberpoliklinikk

Som en del av Oslo kommunes pandemiplan, vil Sterk Legevakt Øst fungere som en feberpoliklinikk for Bydel Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St Hanshaugen i tiden fremover.

Dette betyr i praksis at våre lokaler og kompetanse tilegnes respektive bydeler i denne situasjonen. Dette gjøres for å sikre et forsvarlig medisinsk tilbud for bydelenes innbyggere og redusere smittebelastningen på fastlegekontorene og den økende pasientstrømmen til legevaktstjenesten.

Vi ber våre kunder om forståelse for denne situasjonen, og at våre tilbud midlertidig avvikles til fordel for å kunne håndtere utfordringene denne epidemien gir befolkningen og helsetjenesten

Klinikken er dermed stengt for alminnelige konsultasjoner og tar kun imot pasienter på henvisning fra bydelens fastleger og institusjoner med mistanke om Covid-19. Vi håper vi snarlig kan gjenoppta normal drift!

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.
Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117
Du kan også kontakte Oslo sin koronatelefon, ring koronatelefon: 21 80 21 82